Anna Byström

Marknad & Kommunikation | Skapa ordning och reda | Inkludering & Mångfald

"Anna ger allt, gör skillnad genom att vidga perspektiven, skapar bra resultat och hennes inkluderande personlighet är unik"

Har du behov av en resurs under en tidsbegränsad tid? Anna tar uppdrag i Stockholm med upplägg i omfattning och tid som anpassas utifrån ditt företags behov.

Så tycker tidigare kunder och kollegor

Anna har ett tydligt och mycket starkt engagemang i allt hon gör, mest tydligt när hon driver saker och lanserar nya idéer. Hon brinner för sitt arbete, ögonen lyser och energin sprudlar när hon representerar och i säljaktiviteter. Anna är trovärdig, bygger relationer och är en kompetent person som alltid får saker gjorda. Hennes energi smittar av sig på andra och hennes inkluderande personlighet är unik. Anna tar snabbt till sig nya uppgifter, vill framåt och är lätt att samarbeta med.

Anna är drivande med ett brinnande intresse för att nätverka. Hon har en hög ambitionsnivå, får saker gjorda och går snabbt från idé till det konkreta. Anna vidgar perspektiven och ser nya ingångar till lösningar. Hon har en stark vilja att nå bra resultat och hon får kunderna att vara i centrum. Anna gör skillnad och tar snabbt idéer från inget till något väldigt bra. Hon inspirerar genom att ge allt i varje given stund, hon kastar sig ut i det okända och visar att inget är omöjligt.

Sammanställningen baseras på svar från kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i augusti 2016. Detta har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation

URVAL AV UPPDRAG

- Konsultuppdrag PÅGÅENDE - Projektledare för att ta fram en kommunikationsstrategi med kompletterande kommunikationsplan, ny grafisk profil samt utveckla ny webbplats och löpande kommunikationsuppdrag. ETG ägs av parterna som tillsammans utvecklat ett koncept för utbildning av elektriker.

Projektledare
ECY

- Konsultuppdrag -
Projektledare för utveckling av ny webbsida. ECY (Elbranschens centrala yrkenämnd) är sammansatt av parterna som ett kvalitetssäkrande organ för elteknikbranschen.
- Konsultuppdrag - Startat upp och drivit flertalet projekt inom employer branding av installationsbranchen. Särskilt fokus på mångfald och inkludering.

Utredare
Arbetsförmedlingen

- Konsultuppdrag -
Ansvarig utredare rörande utveckling av myndighetens arbete med branschorganisationer på nationell nivå.

Marknadsansvarig
DevCode AB

- Konsultuppdrag -
Upprätthålla marknadsavdelningens arbete under ordinarie chefs föräldraledighet. IT-koncern med B2B-produkter och förmedling av IT-konsulter.

Marknad och sälj
M/S Molly

- Konsultuppdrag - Driva försäljning och marknadsföring samt effektivisering av organisationen.

VD
Nomad Projekt AB

Ledning av företagets verksamhet med projektledning och samordning av kontor- och lokalprojekt från ax till limpa.
Free Images : corporate, diverse, diversity, downtown, expatriates ...

Mångfaldsansvarig
Regeringskansliet

Ansvarig driva arbetet för en ökad mångfalden bland myndighetens medarbetare med särskilt fokus utländsk bakgrund.

Ämnessakkunnig
Regeringskansliet

Författningsarbete av det arbetsmarknadspolitiska regelverket samt projektledare för utveckling av myndighetsstyrning.