Urval av uppdrag

- Konsultuppdrag PÅGÅENDE - Projektledare för att ta fram en kommunikationsstrategi med kompletterande kommunikationsplan, ny grafisk profil samt utveckla ny webbplats och löpande kommunikationsuppdrag. ETG College ägs av parterna som tillsammans utvecklat ett koncept för utbildning av elektriker.

Elbranschens centrala yrkesnämnd

- Konsultuppdrag -
Projektledare för utveckling av ny webbsida. ECY (Elbranschens centrala yrkesnämnd) är sammansatt av parterna som ett kvalitetssäkrande organ för elteknikbranschen.
- Konsultuppdrag -
Startat upp och drivit flertalet projekt inom employer branding av installationsbranchen. Särskilt fokus på mångfald och inkludering.

Utredare
Arbetsförmedlingen

- Konsultuppdrag -
Ansvarig utredare rörande utveckling av myndighetens arbete med branschorganisationer på nationell nivå kopplat till regional och lokal branschkunskap.

Marknadsansvarig
DevCode AB

- Konsultuppdrag -
Upprätthålla marknadsavdelningens arbete under ordinarie chefs föräldraledighet. IT-koncern med både B2B-produkter och förmedling av seniora IT-konsulter.

Marknad och sälj
M/S Molly

- Konsultuppdrag -
Driva försäljning och marknadsföring av det exklusiva charterfartyget M/S Molly samt effektivisering av organisationen.

VD
Nomad Projekt AB

Ledning av företagets verksamhet med projektledning och samordning av kontor- och lokalprojekt från ax till limpa.
Free Images : corporate, diverse, diversity, downtown, expatriates ...

Mångfaldsansvarig
Regeringskansliet

Ansvarig för arbetet att öka mångfalden bland myndighetens medarbetare med särskilt fokus att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Ämnessakkunnig
Regeringskansliet

Författningsarbete av det arbetsmarknadspolitiska regelverket samt projektledare för utveckling av departementets myndighetsstyrning.