Installatörsföretagen

Projektledare och underkonsult

Startat upp och drivit flertalet projekt inom employer branding av installationsbranschen, främst elteknik. Flera av projekten har haft ett särskilt fokus på mångfald, jämställdhet och inkludering.

  • År 2017 projekt finansierat av Främjandemedel - även kallat Snabbspår. En arbetsmarknadspolitiskt insats för insatser som kan förkorta nyanländas inträde på arbetsmarknaden inom elteknik. Projektet drevs av Installatörsföretagen i samverkan med fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet. Uppdraget inkluderade allt från ansökan av Främjandemedel och driva projektet till slutredovisning. I uppdraget ingick många kontakter med en mängd olika parter - allt från Arbetsförmedlingen, nyanlända till olika underentreprenörer. Vidare framtagande av kommunikationsmaterial så som artiklar, broschyrer och filmer.

  • År 2018-2019 etablering av Skolverkets provverksamhet Branschskola Elkraft (Distributionselektriker). Uppdraget innebar att förhandla fram utbildningsavtal med underleverantör samt skapa relationer och skriva kontrakt med huvudmän och att bygga struktur för administration av utbildningen.

  • År 2018-2019 marknadsföring, införsäljning och matchning av nya anställningsformen Företagslärling Elteknik. Uppdraget innebar att marknadsföra den nya anställningsformen företagslärling till dels medlemsföretag i Installatörsföretagen, dels till personer som vill yrkesväxla till elektriker. Vidare att matcha ihop de båda parterna inför utbildningsstarter. I arbetet ingick många kontakter av alla de slag.

  • År 2019 uppdrag inom ungdomskommunikation med syfte att öka intresset för installationsbranschens yrken. Etablerade YouTube-kanalen Inkopplat. En kanal riktad till ungdomar som kommunicerar på ungdomars vis.

  • År 2020 uppdrag inom employer branding riktat till nyanlända att söka sig till VVS-branschen.

  • År 2020-2021 uppdrag för Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) som projektledare för utveckling av ny webbplats.

  • År 2020 PÅGÅENDE uppdrag för dotterbolaget ETG College. Bland annat framtagande av kommunikationsstrategi och kommunikationsplan samt genomförande av aktiviteter som en följd därav.

Uppdragen har alla stöd i författning eller kollektivavtal på ett eller annat sätt. En del av uppdragen har varit att göra paragrafer och branschspecifikt fackspråk lätt att förstå för de som branschen vill attrahera som framtida medarbetare. I vissa fall har uppdragen innefattat utformande och förhandling av avtal.

Broschyrer och marknadsmaterial producerades av Anna i Adobe InDesign. Rörlig media har tagits fram med stöd av underkonsulter.

Utvalda videoproduktioner

Slangutmaningen

Film vill med humor belysa att det är inte modersmål eller dialekt som skapar gemenskapen inom yrket elektriker. Togs fram tillsammans med webbyrån Delorean.

Företagslärling

Marknadsföring riktad till medlemsföretagen av anställningsformen Företagslärling elteknik. Togs fram tillsammans med filmproduktionsbolaget Creo.

Montör inom energi och teknik

Film utan fackuttryck eller branschtermer för att göra det lätt för nyanlända att förstå vad arbetet som montör inom VVS innebär. Filmen finns på svenska, engelska, arabiska och tigrinja. Togs fram tillsammans med Storisell.

Ingenjör i en framtidsbransch

Film utan fackuttryck så att för att göra det lätt för nyanlända att förstå vad arbetet som ingenjör inom VVS innebär. Filmen finns på svenska, engelska och arabiska. Togs fram tillsammans med Storisell.

Inkopplat

YouTube-kanalen Inkopplat riktar sig till ungdomar i ålder 13-16 år för att inspirera till att plugga ett yrkesprogram till elektriker eller inom vvs.

PIIIP

Kortare videos till annonsering i sociala medier med syfte att attrahera vuxna att yrkesväxla till elektriker. Togs fram tillsammans med Gullers.